Standaard hanteren wij de Algemene Voorwaarden GymDonkey.

Deze voorwaarden zijn hier te downloaden.

Verkoop- en leveringsvoorwaarden GymDonkey

Disclaimer GymDonkey

Op het gebruik van deze website: www.gymdonkey.nlzijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruikersvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Aan de informatie vermeldt op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. GymDonkey aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. GymDonkey kan de veiligheid van het e-mailverkeer niet volledig garanderen door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met GymDonkey te corresponderen accepteert u dit risico.

Alle publicaties en uitingen van GymDonkey zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook worden verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt. Zonder dat Gymdonkey daar vooraf schriftelijke toestemming voor het gegeven.

GymDonkey is niet aansprakelijk voor: Beschadigingen aan uw telefoon tijdens gebruik van het product, beschadiging van eigendommen door magneten, beschadiging van gevoelige apparatuur zoals pacemakers of smart cards door het in contact komen met de magneten, beschadiging aan fitness apparatuur.