Van ontwerp tot en met de productie is GymDonkey een puur Nederlands product.